loader
برای اثر بخشی آگهی ها از قسمت آگهی ها ویژه اقدام نمایید.

تبلیغ دات بازار

سمپاشی رستوران

سمپاشی رستوران

آگهی رایگان
  •   phone
  • email
  •    تهران تهران
  • خدمات نظافت
  • 47 بازدید
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
  • مرزداران طاعتی جنوبی پلاک 52

مبارزه باآفات بهداشتی دراماکن عمومی مثل هتلها،رستورانهاونیزمحلهای تهیه وتولیدموادغذایی امری ضروری است . برای جلوگیری ازانتقال وبروزبیماریهای مختلف که ازطریق حشرات وجوندگان موذی منتقل می شوند،ضمن رعایت کامل مواردبهداشتی ،بایدمحلهای مربوطه طی فواصل منظم سمپاشی وطعمه گذاری شوندتاازتکثیرورشدحشرات،بویژه سوسکهای ریزپراکندگی فراوانی بعمل اورده اند،جلوگیری شود.شرکت سمپاشی نانوفناوران بهداشت تهران بامجوزرسمی ازوزارت بهداشت ،بالای 95درصدمواردکنترل حشرات موذی درمحلهای طرف قراردادبااین شرکت راباموفقیت انجام داده است.کارشناسان این شرکت دررشته های حشره شناسی پزشکی وسم شناسی ،باانجام آزمایشهای مکرربرروی حشرات ،توانسته اند میزان مقاومت آنها دربرابرسموم راارزیابی کرده وانتشاروتکثیراین حشرات رادرحدصفرنگه دارند.این شرکت پس ازانجام مراحل دوره ای سمپاشی،فاکتورمعتبربرای ارائه به بازرسین بهداشت محیط صادرمی کند.

ثبت آگهی رایگان